WordPress-sisällönhallintajärjestelmän tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

1. Rekisterinpitäjä

Linda Boating Oy
Satamakatu 19
10900 HANKO
+358 (0)45 548 6852
info@lindaboating(at)gmail.com

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Kare Johansson
+358 (0)45 548 6852

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Kare Johansson
+358 (0)45 548 6852

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Kare Johansson
+358 (0)45 548 6852

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kare Johansson
+358 (0)45 548 6852

3. Rekisterin nimi

Linda Boating / WordPress -web-sisällönhallintajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Linda Boating web-sisällönhallintajärjestelmään tallennetaan henkilötietoja alustan käyttöoikeuksia ja sivuilla näkyvien henkilökortteja varten. Lisäksi www.lindaboating -sivustolla on käytössä henkilöhaku, jonne tallennetaan Linda Boating päätoiminen henkilökunta.

5. Rekisterin pitämisen peruste

5a. Rekisterin tietosisältö

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Käyttäjätunnus
  • Käyttöoikeusrooli
  • Sähköpostiosoite
  • Kuva
  • Erikoisasiantuntijuus (FI/EN)
  • Titteli
  • Puhelinnumero
  • Yksikkö

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Ei ole

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön perustiedot noudetaan Active Directorysta ja muita tietoja ylläpidetään WordPress-järjestelmässä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen ylläpitäminen on suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat rekisterissä käyttäjäoikeuksin rajatun ryhmän käytössä.

Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.